آزمون ریسک‌پذیری

در ۲ دقیقه میزان ریسک‌پذیری خود در بازارهای مالی را بسنجید.

تشخیص میزان ریسک‌پذیری یکی از عوامل مهم در شروع یک سرمایه‌گذاری موفق می‌باشد. برای اینکه تشخیص دهید به چه میزان ریسک‌پذیر هستید کافیست ۲ دقیقه وقت بگذارید و به سوالات این پرسشنامه پاسخ دهید.

سوال ۱ از ۱۸ - سن شما چقدر است؟

سوال ۲ از ۱۸ - وضعیت شغلی شما چیست؟

سوال ۳ از ۱۸ - وضعیت تاهل شما چیست؟

سوال ۴ از ۱۸ - آیا سرپرست خانواده هستید؟

سوال ۵ از ۱۸ - چند فرزند دارید؟

سوال ۶ از ۱۸ - درآمد شما ماهیانه چقدر است؟

سوال ۷ از ۱۸ - پس‌انداز ماهیانه شما چقدر است؟

سوال ۸ از ۱۸ - پس‌انداز سرمایه خود را به چه شکل نگهداری می‌کنید؟

سوال ۹ از ۱۸ - آیا خود را فردی ریسک‌پذیر می‌دانید؟

سوال ۱۰ از ۱۸ - چه میزان با سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی آشنا هستید؟

سوال ۱۱ از ۱۸ - برای چه مدت می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید؟

سوال ۱۲ از ۱۸ - اگر در دو هفته ۱۰ درصد ضرر کنید چه واکنشی نشان می‌دهید؟

سوال ۱۳ از ۱۸ - اگر در یک دوره سه ماهه ۴۰ درصد ضرر کنید چه واکنشی نشان می‌دهید؟

سوال ۱۴ از ۱۸ - کدام یک از موارد زیر را انتخاب می‌کنید؟

سوال ۱۵ از ۱۸ - آیا برای شروع سرمایه‌گذاری حاضر به قرض گرفتن مبلغ از شخصی هستید؟

سوال ۱۶ از ۱۸ - فرض کنید ۱۰۰ میلیون تومان پول دارید. در کدام مورد سرمایه‌گذاری می‌کنید؟

سوال ۱۷ از ۱۸ - اگر ۵۰ میلیون تومان به رایگان به‌دست بیاورید آن را به چه شکل خرج می‌کنید؟

سوال ۱۸ از ۱۸ - واژه ریسک شما را یاد چه چیزی می‌اندازد؟